aleksandrina

 Александрина Алексиева е от България. През Сезон 2019 под купола на Академичен цирк Балкански тя ще представя - "Танци".

е-Поща: info@circus-balkanski.com

Телефон информация (каса): 0878 570 602

Фондация Академик Александър Балкански

БИЛЕТИ И ГРАДОВЕ  
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ